• Ana səhifə
 • Rekrutinq xidmətləri - Financial Chain Corporation - Azərbaycan

Rekrutinq xidmətləri - Financial Chain Corporation - Azərbaycan

Rekrutinq xidmətləri

Mütəxəssislərin seçilməsinə peşəkar yanaşma yalnız müəssisənin lazımi minimum vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə imkan vermir, həm də rəqiblər arasında daha böyük və daha ciddi səviyyəyə çıxmasına kömək edir. Buna görə uzunsürən danışıqları və mövcud vakansiyalara uyğun namizədlərin seçilməsini bu sahənin təcrübəli peşəkarlarına etibar etmək daha yaxşıdır.

İşəgötürmə xidmətləri və ya şirkət üçün mütəxəssislərin kadr seçimi müəyyən səviyyəli təhsil və təlim üçün tələb və təklifin daimi monitorinqindən ibarətdir. Bundan əlavə, aşağıdakılar müntəzəm olaraq həyata keçirilir:

 • məlumat bazalarında və İnternet şəbəkələrində yerləşdirilən vakant vəzifələr üçün potensial namizədlərin anketlərini və tərcümeyi-hallarını nəzərdən keçirmək;
 • ən münasib variantlarla müsahibələrin təşkil edilməsi və aparılması;
 • təlim səviyyəsi müştəri şirkətin tələblərinə cavab verən mütəxəssislərin dəqiq siyahısını hazırlamaq.

Rəhbər vəzifələrə kadr seçimi xüsusi diqqət tələb edir, belə ki bütövlükdə təşkilatın işinin səmərəliliyi vəziyyətin dəqiqliyindən və düzgün yanaşmadan asılı olur.

Təqdim edilən rekrutinq xidmətlərinin əhəmiyyətli detalları

Peşəkar rekrutinq xidmətlərinin göstərilməsi məqsədi ilə əmək bazarında vəziyyətin diqqətlə öyrənilməsi təkcə mütəxəssislərin tapılmasından deyil, həm də aşağıdakılardan ibarətdir:

 • potensial əməkdaş üçün fərdi xüsusiyyətlərin və peşəkar tələblərin düzgün tərtib edilməsindən;
 • mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsinə münasibətdə əmək bazarının vəziyyəti haqqında vaxtında məsləhətləşmə aparılmasından;
 • tələb imkanlarının adekvat qiymətləndirilməsindən, eləcə də məhz maraq doğuran məşğulluq seqmentində əmək haqlarının həcmindən;
 • məlumat bazalarına, reklam şəbəkələrinə çıxış imkanlarının mövcudluğundan, eləcə də tələb olunan sahədə sərbəst mütəxəssislər haqqında əlaqə məlumatlarından;
 • maraqlanan işaxtaranların anketlərinə və tərcümeyi-hallarına analitik yanaşmadan, onların güclü və zəif tərəflərini müəyyən etməkdən;
 • telefonla söhbət zamanı və ya şəxsi görüşdə namizədin təklif olunan vakansiyaya uyğunluq səviyyəsini aydınlaşdırmaqdan;
 • Işaxtaranlar üçün psixoloji testlərin hazırlanması və aparılması;
 • təqdim edilmiş tövsiyələrin yoxlanılması və potensial işçinin işəgötürənin mövcud tələblərinə uyğunluq səviyyəsinə dair rəylərin hazırlanmasından.

Yalnız bundan sonra, kadr seçimi üzrə peşəkarlar işaxtaranların və işəgötürən-müştərinin görüşünü təşkil edirlər. Bu həm namizədlərin təqdimatları, həm də iştirakçıların özləri arasında danışıqlar şəklində ola bilər. Ehtiyac olduqda, təcrübə və ya sınaq müddəti mərhələsində şirkət əməkdaşları işaxtaranlara əlavə məsləhətləşmə təqdim edə bilərlər.

FCHAIN-dən kadr seçiminə peşəkar yanaşmanın üstünlükləri

Mütəxəssislərin təcrübəsi və ahəngdar işi sayəsində müştəri şirkətlərin rəhbərləri öz vaxtlarına və enerjisinə qənaət etmək imkanı qazanır, həmin vaxtı və enerjini öz bizneslərinin gələcək inkişafı və genişləndirilməsi məsələlərinin həllinə sərf edirlər. FCHAIN şirkətinin rekrutinq xidmətləri üzrə təkliflərinin əhəmiyyətli üstünlükləri sırasında aşağıdakıları vurğulamaq vacibdir:

 • işaxtaranlar üzrə genişləndirilmiş məlumat bazalarına çıxış imkanlarının mövcudluğu;
 • Mütəxəssislərin namizədlər üçün vakant vəzifələrə vacib tələbləri dəqiq müəyyənləşdirmək bacarığı və onların reallığa uyğunluğuna riayət etmək;
 • xüsusilə müştəri-işəgötürən tərəfindən istifadə edilən bütün məlumatların məxfiliyinin təmin edilməsi;
 • İşəgötürənin maraqlarını və personalın seçilməsi prosesini dəstəkləmək, ən münasib namizədərlə, eləcə də əmək bazarında digər əhəmiyyətli iştirakçılarla aktiv əlaqə saxlamaq bacarığı.

Son bənd prosesin bütün iştirakçıları arasında qarşılıqlı faydalı, uzunmüddətli və mütləq effektiv münasibətlər üçün ən ciddi səbəblərdən biridir. Axı, FCHAIN şirkətinin işinin hər bir detalında peşəkarlıq zəruridir.

Məsləhətləşmə

Bizə yazın və ya ən yaxın ofisi tapın