• Ana səhifə
  • Hesabatların hazırlanması - Financial Chain Corporation (FCHAIN) - Bakı

Hesabatların hazırlanması - Financial Chain Corporation (FCHAIN) - Bakı

Hesabatların hazırlanması

Təsərrüfat fəaliyyəti haqqında hesabatların hazırlanmasına dair qanunvericilik tələblərinə riayət edilməsini təmin etmək – bu, müxtəlif mülkiyyət növlərinə aid müəssisələrin, firmaların və şirkətlərin rəhbərlərinin üzərinə qoyulan məsuliyyətdir. Bu prosesin əsas məqsədi risklərin və məsrəflərin minimuma endirilməsi, fəaliyyətin effektivliyinin və gəlirliliyin artırılmasıdır. Belə nəticələri yalnız mühasibat, vergi və maliyyə xidmətlərinin effektiv və ahəngdar fəaliyyət göstərməsi halında əldə etmək olar. Lakin belə peşəkarlar ştatını saxlamağa heç də bir subyektin imkanı olmur. Bizim autsorsinq xidmətləri təqdim edən şirkətimiz – biznes-logistika, marketinq, satış və strateji planlaşdırma üçün vaxt ayırmaq imkanıdır. Şirkət üçün mühasibat hesabatlarının hazırlanması – yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimizin öz üzərilərinə götürdükləri vacib bir mərhələdir.

Bunun üçün yalnız hesabat dövrü üçün ilkin mühasibatlıq sənədlərini, eləcə də avtomatlaşdırılmış uçot proqramı bazasını və əvvəlki dövr üçün təhvil verilmiş hesabatları (əgər belələri varsa) təqdim etməyiniz yetərlidir. Şirkətimiz tərəfindən potensial vergi riskini vaxtında aşkarlamağa və onu minimuma endirmək üçün adekvat tədbirlər görməyə imkan verən vergi hesabatları da hazırlanır. Bundan başqa, bizim şirkətlə əməkdaşlıq sonradan vergi xərclərinin azaldılmasını nəzərdə tutan potensial vergi planlaşdırmasını müəyyən etmək imkanıdır. Bütün bunlar fərdi yanaşma və münasib qiymətlər əsasında həyata keçirilir.

Hesabatların hazırlanması və təhvil verilməsi

Bizim şirkət maliyyə hesabatlarının BMHS-nın tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmasını məsafədən (müştərinin bazasına məsafədən giriş), mühasibat məlumatlarının boşaldılması yolu ilə mübadilə vasitəsilə (“Paylanmış verilənlər bazası” 1C Müəssisə 8.3) və ya birbaşa müştəri bazasında (ofisə gəlməklə) həyata keçirilə bilər. Qarşılıqlı fəaliyyət versiyası qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq hazırlanmış hesabatların vaxtında təqdim edilməsində maraqlı olan sifarişçi tərəfindən müəyyən edilir.

Bizim şirkətin əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyəsi onların xidmətlərinin ödənməsinə çəkilən minimum məsrəflər müqabilində biznesinizin aparılmasının effektivliyini artırmağa və mühasibat, vergi və maliyyə hesabatlarının düzgün tərtib edilməməsi və onların vaxtında təhvil verilməməsi səbəbindən yaranan bütün mümkün riskləri minimuma endirməyə imkan verir. Qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq barədə daha ətraflı məlumat saytımızda göstərilən telefon nömrələri ilə təqdim ediləcəkdir.

Məsləhətləşmə

Bizə yazın və ya ən yaxın ofisi tapın