Konsultasiya - FChain

Konsultasiya

STRATEGİYADAN DƏYİŞİKLİKLƏRİN İDARƏ OLUNMASINA QƏDƏR

Biz müştərilər ilə qurduğumuz işgüzar münasibətlərdə fərdi yanaşmadan istifadə edirik və onların konkret sorğuları üçün unikal həllər təklif edirik. Təklif etdiyimiz xidmətə təşkilatın və ya fiziki şəxsin mövcud real vəziyyətini təhlil etmək, prioritetləri müəyyən etmək, addımlarımızı planlaşdırmaq, İnsan Resurslarının idarə edilməsi üzrə funksional strategiya və əməliyyat səviyyələri ilə bağlı nəticələri izləmək imkanı verən müxtəlif metod və alətlərin geniş spektri daxildir.

Başqa sözlə desək, ekspertlərdən ibarət komandamız strategiyanızı həyata keçirmək üçün lazımi imkanları aşkar etmək və yaratmaqda təşkilatınıza yardımçı ola bilər. Biz, insanların idarə və proseslər xəritəsinin tərtib olunmasının bütün aspektləri əhatə edəcək İR idarə edilməsi üzrə unikal Əməliyyat Modelinin yaradılması istiqamətində müştərimizlə əməkdaşlıq edə bilərik, bir şərtlə ki, sözügedən əməliyyat modeli olsun.

İdarəetmə və Liderlik

Sağlam komanda və yüksək effektivlikli təşkilatlar Müstəsna və effektiv Liderlik sayəsində formalaşırdığını düşünürük. Təcrübəli ekpertlərimiz güclü Səriştələr bazasınıu yaratmaq, müvafiq davranış modellərini sınaqdan keçirmək və təşkilat daxilində kadr ehtiyatının planlaşdırılmasına və istedadların inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş təşəbbüslərə əlverişli şərait yaratmaq üçün təşkilatın rəhbərliyi ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır.

Konsultasiya xidmətlərimiz qeyd olunalarla məhdudlaşmayaraq aşağıdakıları özünə ehtiva edir :

 • Dəyişikliklərin idarə edilməsi və biznesin yenidən təşkili
 • Spesifik məsələlər üzrə HR-həllərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində Yüksək Rəhbərli üçün Master Klass-ların və Fərdi Konsultasiyaların təmin olunması
 • Proseslər xəritəsinin tərtib olunması
 • Təşkilati Dizayn
 • Siyasətlərin və prosedurların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi
 • Kompensasiya və güzəştlər sisteminin qurulması
 • Performansın İdarı Olunması sisteminin yaradılması və tətbiqi
 • Təşkilatınızın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq İnsan Resurslarının İdarə edilməsi üzrə unikal sisteminizin yaradılması
 • Biznesinizə yönümlü İnsan Resurslarının İdarə edilməsi strategiyanızın qurulması Şirkətinizin özəlliklərini nəzərə alan, dünya standartlarına uyğun Dərəcələndirmə Sisyeminin qurulması,
 • Təşkilat və təşkilatı strukturları dizaynı, yenidən qurulması və optimallaşdırılması
 • Etika və Uyğunluq Prosesinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi
 • Müsahibələrin keçirilməsi/İşə qəbul kampaniyaları

Məsləhətləşmə

Bizə yazın və ya ən yaxın ofisi tapın