• Ana səhifə
  • Kadr sənədləri və ya kadrlar kargüzarlığının işlənilməsi

Kadr sənədləri və ya kadrlar kargüzarlığının işlənilməsi

Kadrlar uçotuna dair sənədlər

[ninja_forms_modal_form id=10 text_link=’ Bizimlə əlaqə saxlayın’]

Təşkilati-hüquqi mülkiyyət formasından və say tərkibindən asılı olmayaraq, hər bir təşkilatın ayrılmaz hissəsi olan kadr kargüzarlığı savadlı şəkildə həyata keçirilmədən heyətin idarə edilməsi mümkün deyil. İstənilən təşkilatın kadr sənədləri qanunla müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilməlidir. Onlardan yalnız kadrlar şöbəsinin və ya heyətlə iş üzrə xidmətin işində istifadə olunmur, əmək haqqının, pul mükafatlarının, məzuniyyət pullarının hesablanması üçün mühasibat işçilərinin də bu sənədlərə ehtiyacı var.

Əmək və vergi müfəttişliyi kadr sənədlərini yoxlaya bilər, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fonduna təqdim etmək və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş imtiyazların alınması üçün işçilərin özlərinin onlara ehtiyacı ola bilər. Əmək və vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət olunmasının təmin edilməsi üçün kadr kargüzarlığının təşkili zəruridir. Məhkəmədə əmək mübahisələrinin həlli zamanı kadr sənədlərindən yazılı dəlil kimi istifadə oluna bilər və onların olmaması işə götürən üçün xoşagəlməz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Kadr işində əhəmiyyətsiz şeylər olmur! İstənilən səhv və ya yanlış göstərilmiş məlumat işə götürənlər üçün çox ciddi hüquqi nəticələrə gətirib çıxara bilər. İşə götürən və işçi arasında savadlı şəkildə tərtib edilmiş əmək münasibətləri işə götürənləri vicdansız işçilərdən və yoxlama orqanlarından qoruya bilər.

Şirkətimizdə kadr uçotu üzrə sənədlərin (məsələn, əmək müqavilələri, vəzifə təlimatları, daxili əmək intizamı qaydaları, şəxsi məlumatların qorunması haqqında əsasnamə, əməyin mühafizəsi haqqında əsasnamə, ticarət sirri haqqında əsasnamə və s.) mütəxəssislərimiz tərəfindən əmək qanunvericiliyinin və sənədlərin tərtib edilməsi üzrə qüvvədə olan normativlərin tələbərinə uyğun şəkildə hazırlanmış formalarını əldə edə bilərsiniz.

Məsləhətləşmə

Bizə yazın və ya ən yaxın ofisi tapın