FCHAİN şirkəti “1C: Müəssisə 8.3” bazasında ən təcrübəli mühasiblərin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılmış konfiqurasiyanı təklif edir.

İstifadəçilərin rəylərinə əsasən, o, bu gün ən yaxşı mühasibat proqramlarından biridir.

Əsas funksiyalara aşağıdakılar daxildir:

  • Mühasibat uçotunun hesablar planı;
  • Bank: Tədarükçülərə ödəmələr  zamanı avtomatik müxabirləşməli ödəniş sənədləri, əmək haqlarının ödənilməsi, ƏDV ödənişi və qarşılıqlı ödənişi, bank komissiyalarının ödənilməsi
  • Kassa sənədləri;
  • Avans hesabatları;
  • Anbar və maddi uçot;
  • Əsas Vəsaitlər, Qeyri-Maddi Aktivlər, Azdəyərli və tez köhnələn əşyalar uçotu;
  • Kadr uçotu: əmək müqavilələri, əmrlər, məzuniyyətlər, sosial kartlar;
  • Əmək haqqının hesablanması;
  • Satış və xidmət sənədləri;
  • Beynəlxalq standartları üzrə hesabatlar: Balans, Mənfəət və zərər üzrə maliyyə hesabatı, Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat.

Paketə 1C: Mühasibat 8.2. PROF. konfiqurasiyasının 1 müştəri lisenziyası daxildir.

Təkliflər maraqlıdır?

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Caspian Accounting & Consulting Services