1C:Sənəd dövriyyəsi

Elə bir məqam çatır ki, müəssisənizdə sənədlərlə işi avtomatlaşdırmaq qərarına gəlirsiniz. Bu müxtəlif səbəblərdən baş verir: məsələn, razılaşdırma və qərar qəbul etmə müddətlərini azaltmaq, sənədləri itirməmək və onların hər zaman əl altında olması, icra intizamını yoxlamaq üçün. Bunun üçün yaxşı alətə və ondan istifadənin yoxlanılmış metodikasına ehtiyac var.

1С:Документооборот

1C:Sənəd dövriyyəsi

 • İş proseslərinin və əməkdaşların birgə fəaliyyətinin idarə edilməsi üçün geniş imkanlara sahib müasir ECM-sistemi (Enterprise Content Management).
 • Elektron sənəd dövriyyəsini təşkil etməyə, prosesləri tənzimləməyə, tapşırıqların icrasına nəzarəti təmin etməyə, idarəetmə fəaliyyətini reqlamentləşdirməyə və onun səmərəliliyini artırmağa yardım edə biləcək yoxlanılmış metodika və praktikalar.
 • Sənədlərin idarə edilməsi
 • Müqavilə sənədləri ilə iş
 • Proseslərin səmərəli idarə edilməsi
  • Hazır razılaşma, baxılma, təsdiq etmə və s. şablonları.
  • Sadə layihələşdirmə
  • Avtomatik işə salma
  • Müddətlərə nəzarət
  • Monitorinq və analitika
 • İstənilən həll seçimləri ilə inteqrasiya
© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation